minecraft jak vyrobit třídič předmětů


Odpověď 1:

Vložte všechny předměty, které chcete třídit, do truhly. Získejte dávkovač, který je vystřelí do proudu vody, který prochází násypkami, se 41 položkami v hrudi dole a 4 sloty filtračních bloků (bloky, které jsou s největší pravděpodobností názvy, které v systému nepůjdou (pokud ano, rozbijte to.) takže pokud je moje první truhla na červené barvivo a červené barvivo přejde, násypka to zvedne. Pokud to není červené barvivo, bude pokračovat podél proudu vody. Dejte několik velkých truhel na konec pro vaše předměty, které neměly určenou hruď.


Odpověď 2:

Zde je video z YouTube: