Visual C # 2012, jak programovat ruční řešení


Odpověď 1:

[pdf]

Visual C # 2012 How to Program (5. vydání) (How to Program (Deitel)) 5th Edition

Vhodné pro všechny kurzy základní až střední úrovně v programování Visual C # 2012.

Páté vydání, vytvořené světoznámými programovacími instruktory Paulem a Harveyem Deitelem, Visual C # 2012 How to Program, představuje všechny aspekty praktického jazyka C # 2012 prostřednictvím stovek pracovních programů. Tato kniha byla důkladně aktualizována, aby odrážela hlavní inovace, které Microsoft začlenil do Visual C # 2012; všechny diskuse a ukázkový kód byly pečlivě zkontrolovány podle nejnovější specifikace jazyka Visual C #.

Studenti začnou pohodlně pracovat s C # Express 2012 IDE a základní syntaxí Visual C #. Dále postupně budují své dovednosti, ovládají řídicí struktury, třídy, objekty, metody, proměnné, pole a základní techniky objektově orientovaného programování. S tímto silným základem zavádí Deitels sofistikovanější techniky, včetně vyhledávání, třídění, datových struktur, generik a sbírek. V celém textu autoři ukazují studentům, jak maximálně využít nástroje Microsoft Visual Studio. Řada dodatků poskytuje základní programovací referenční materiál.