Jaký je rozdíl mezi relé ovládaným proudovým transformátorem a relé normálního tepelného přetížení?


Odpověď 1:

Obecně se CT používá v diferenciální ochraně. V tomto relé relé pracuje, když příchozí a odchozí proud není stejný. Rozdíl těchto proudů proudí skrze realy a realy funguje.

V termálním OLR způsobí vysoký proud kvůli přetížení relé k vypnutí.

V podstatě tedy CT provozovaný snímač skutečně snímá rozdíl proudu a tepelný OLR snímá proud přetížení.