Jaký je rozdíl mezi metafyzikou a ontologií?


Odpověď 1:

Určitě se to překrývá, ale metafyzika je širší a lze ji aplikovat na řadu oborů mimo ontologii (I.e. Metafyzika epistemologie, etika, jazyk atd.). Názory na to se liší, ale moje představa o poli metafyziky je taková, že se zabývá více abstraktními otázkami a jde o podrobnější informace o základní povaze věcí. Metafyzika je rámec pro uvažování, který lze aplikovat na téměř cokoli, a ontologie je jednou z těchto věcí. Máte však pravdu v tom, že otázka jako „jaký je ontologický stav X“ je také metafyzická otázka.


Odpověď 2:

Ontologie je systematický přístup k tomu, jaké základní druhy věcí existují. Co mám na mysli pod pojmem „základní“? Druhy musí být dostatečně obecné, aby nebyly předmětem jedné ze specifických věd, jako je biologie. Zvažte například rozlišení mezi konkrétními věcmi, jako jste vy, já a slunce, a znaky nebo rysy, které tyto objekty mají. Všechny vědy předpokládají toto rozlišení mezi objekty a jejich vlastnostmi. Takže pochopení podstaty tohoto rozdílu je klíčovou ontologickou otázkou.

Ontologie však není vše, co je k metafyzice. Metafyzika je jako ontologie v tom, že se týká některých velmi obecných aspektů reality, všeho, co souvisí se strukturou reality. Tak například povaha kauzality, ať už existuje svobodná vůle, jsou metafyzické otázky. Zda existuje bůh, je metafyzická otázka, ale metafyzika se netýká pouze otázek o nefyzických entitách. Existuje něco jako materialistické metafyzické názory, které nepodporují existenci nefyzických entit. Dalo by se říci, že metafyzika zahrnuje ontologii, ale také jakoukoli velmi obecnou otázku o realitě, která je tak obecná, že se neomezuje na jednu ze zvláštních věd. Například diskuse o determinismu versus svobodná vůle.


Odpověď 3:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 4:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 5:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 6:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 7:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 8:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 9:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 10:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 11:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 12:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 13:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.


Odpověď 14:

Metafyzika je praxe utahování termínů a konceptů z jejich živého kontextu, z čehož mají smysl, a poté tyto pojmy abstraktně a reindikují do metafyzických termínů. Jakmile jsou metafyzické výrazy abstrahovány a odděleny od zdravého rozumu a skutečného použití, jsou součástí metafyzického jazyka a mají v tomto metafyzickém jazyce pouze použití a význam, např. Upravené tautologické tokeny, které jsou nesmyslné, pokud jsou „znovu použity“ do běžného světa.

Ontologie sleduje tuto praxi pouhými dvěma termíny „bytí“ a „existence“, tj. Jednoduché a jisté tvrzení o „existenci bytostí“ může být metafyzikalizováno, po mnoha letech a tisících stránek, do ontologického tvrzení, že „bytosti existují“, s ustanovení, že pojmy „bytosti“ a „existují“ musí být používány tak, jak je stanoveno v uklidňujícím tupém bláznění konkrétního metafyzického spiknutí.