Jaký je rozdíl mezi příjmy a zisky?


Odpověď 1:

Příjmy: - Příjmy jsou částky získané z hlavních provozních činností společnosti, jako je maloobchodník prodávající zboží nebo právnická firma poskytující právní služby.

Zisk: - V účetnictví je zisk výsledkem periferních činností, jako je maloobchodník prodávající jeden ze svých starých dodávkových vozů. Zisk nastane, když přijatá částka hotovosti je větší než aktiva nesoucí částku, která se také nazývá účetní hodnota aktiva.


Odpověď 2:

Výnos je celková částka, kterou obdržíte za prodej zboží a služeb. Např. Stánek na pizzu, který prodává 100 pizz denně, každý po 100 R. Celkové tržby = 100 * 100 = R 10000 / -

Zisk: převyšuje náklady na prodané zboží nebo služby. Náklady na přípravu jednoho Lizzy jsou Rs80. Zisk na pizzu = Rs100- Rs80 = Rs20. Celkové zisky = ne. zisk pizzy * na pizzu

= 20 x 100 = 2000


Odpověď 3:

Výnos je celková částka, kterou obdržíte za prodej zboží a služeb. Např. Stánek na pizzu, který prodává 100 pizz denně, každý po 100 R. Celkové tržby = 100 * 100 = R 10000 / -

Zisk: převyšuje náklady na prodané zboží nebo služby. Náklady na přípravu jednoho Lizzy jsou Rs80. Zisk na pizzu = Rs100- Rs80 = Rs20. Celkové zisky = ne. zisk pizzy * na pizzu

= 20 x 100 = 2000